FPT ban hành quy định về tuân thủ kỷ luật

Ngày 1/10, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình ký quyết định ban hành “Quy định về giao – nhận nhiệm vụ, chế độ báo cáo và tuân thủ kỷ luật trong FPT”. Việc này nhằm nâng cao tính tuân thủ của CBNV trong FPT, tạo sức mạnh để tập đoàn chinh phục những đỉnh cao mới. Đối tượng áp dụng là toàn thể CBNV FPT và các công ty thành viên theo chuẩn quản trị FPT.

Quy định nêu rõ về hình thức, trách nhiệm khi giao – nhận nhiệm vụ, chế độ báo cáo và tuân thủ kỷ luật. Theo đó, cán bộ cấp trên có thể giao nhiệm vụ cho cán bộ cấp dưới bằng nhiều hình thức: văn bản, biên bản họp, email, Workchat/Workplace, phần mềm quản trị đối với một số đơn vị đặc thù, yêu cầu trực tiếp bằng lời nhưng phải xác nhận bằng văn bản trong vòng 2 giờ làm việc.

tua-n-thu-8197

Về trách nhiệm, đối với cán bộ cấp trên, phải giao nhiệm vụ theo đúng chức năng của cấp dưới, có yêu cầu rõ ràng về sản phẩm, thời hạn hoàn thành, đồng thời cung cấp đủ điều kiện cần thiết để nhân viên hoàn thành nhiệm vụ. Đối với cán bộ cấp dưới, có trách nhiệm phản hồi đã nhận nhiệm vụ trong 4 giờ làm việc kể từ khi có yêu cầu; báo cáo tình hình triển khai tới cấp trên theo đúng yêu cầu.

Với chế độ báo cáo, có 3 loại hình: định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và trao đổi thông tin liên tục trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Theo đó, nội dung báo cáo cũng cần có trọng tâm về mục tiêu, nhiệm vụ; diễn biến trọng yếu; phân tích, đánh giá tình hình, các nội dung rút kinh nghiệm; đề xuất hoạt động.

Quy định cuối cùng là kỷ luật tuân thủ. CBNV vi phạm về thời hạn triển khai, báo cáo, phản hồi thông tin, có thái độ chống đối, cản trở đồng nghiệp, báo cáo sai và thực thi không nghiêm túc sẽ bị xem xét xử lý theo các hình thức: khiển trách, cách chức và sa thải, đồng thời trừ thưởng cuối năm ở các mức vi phạm.

Bên cạnh đó, các trường hợp vi phạm có quyền được khiếu nại một lần tới cán bộ quản lý trên một cấp và người ra quyết định xử lý vi phạm. Tất cả yêu cầu khiếu nại phải được xử lý trong vòng 30 ngày.

Tuân thủ kỷ luật đang trở thành chủ đề quan trọng tại FPT. Quyết định này được đưa ra dựa trên nhiều ý kiến đóng góp của các cán bộ quản lý, lãnh đạo trong tập đoàn tại các buổi seminar TGB về kỷ luật vừa qua. Với sự tham gia của hơn 200 cán bộ quản lý (diễn ra tại Hà Nội và TP HCM trong tháng 9), Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đưa ra nhiều lý do để “đã đến lúc FPT phải nâng cao tính kỷ luật”.

“30 năm qua, chúng ta thành công với tinh thần đoàn kết, tính tự giác, nhiệt huyết, chung niềm tin và chất ‘điên’ của người FPT nhưng nếu là tự kỷ luật (tự giác – kỷ luật), thành công của FPT sẽ không dừng ở xuất khẩu phần mềm như 20 năm trước”, anh nói. Vì thế, FPT muốn chinh phục những đỉnh cao mới thì phải cần đến tính tuân thủ tự giác. Tuân thủ là công cụ để FPT sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh với các tập đoàn lớn trên thế giới về chuyển đổi số.

[ninja_form id=2]