Hướng dẫn đăng nhập địa chỉ modem Wifi FPT đường link 192.168.1.1

Khách hàng có nhu cầu đăng nhập để cấu hình modem hoặc đổi pass modem Wifi FPT có thể làm theo hướng dẫn bằng cách sau:

Bước 1: Đăng nhập địa chỉ ip modem Wifi mặc định là 192.168.1.1

Tiến hành đánh vào trình duyện địa chỉ ip modem wifi fpt 192.168.1.1 địa chỉ này có use mặc định

  • User đăng nhập: admin
  • Pass đăng nhập: admin

Tuy nhiên một số loại modem khác hoặc modem cũ do người dùng thay đổi thì sẽ không có địa chỉ ip mặc định là 192.168.1.1 mà sẽ là một ip bất kì nên chúng ta phải tiến hành kiểm tra địa chỉ ip modem đó, Nếu bước 1 thành công thì bỏ qua bước 2.

Bước 2: Kiểm tra địa chỉ ip modem Wifi FPT

Từ máy tính window ta bật start và đánh : CMD > Enter

dai-chi-ip-modem-fpt-192.168.1.1

Từ window sẽ ra màn hình DOS ở đó ta đánh lệnh: IPconfig

dat-mat-khau-wifi-1

Theo hình ở trên thì địa chỉ của modem này sẽ là: 192.168.1.254 chứ không phải là mặc định

Vậy là ta đã tiến hành xác định được địa chỉ ip của các loại modem. Tuy nhiên nếu đăng nhập admin pass admin không thành công thì tiến hành reset modem và gọi nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ

Dưới đây là địa chỉ ip của 1 số loại modem như TP Link – Zyxel-Huawei.vv

pass-modem

Đối với khách hàng đang dùng dịch vụ của FPT Telecom. Khi cần hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề cáp quang – internet FPT – wifi FPT xin gọi tổng đài: 19006600