Home / Thủ Thuật $ Kiến Thức Internet

Thủ Thuật $ Kiến Thức Internet

IPV6 là gì – Tìm hiểu về Ip V6

ipv6 là gì ?

Ipv6 là gì ? và mục tiêu triển khai ipv6 có ý nghĩa ra sao ? Trong thời gian gần đây người ta hay nhắc đến về giao thức địa chỉ IPv6 vây Ipv6 là gì chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của nó thông qua một số khái …

Read More »

ADSL là gì ? Giới thiệu về internet adsl

adsl là gì ?

Adsl là gì ? Chúng ta cùng tìm hiểu về công nghệ internet adsl hiện nay Adsl là công nghệ truyền internet với tốc độ băng thông bất đối xứng trong đó tốc độ dowload và upload không bằng nhau. Thường xẩy ra tốc độ dowload sẽ cao hơn tốc …

Read More »

Internet là gì ?

internet là gì ?

Internet là gì ? Có bao nhiêu nhà cung cấp internet tại Việt Nam ? Tốc độ internet đạt bao nhiêu Internet là gì ? Internet là một mạng máy tính được kết nối  trên toàn cầu. Trong đó các nơi lưu trữ dữ liệu ( Sever ) được kết …

Read More »